Välkommen till Bokföringsnämnden

BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Aktuellt

Remiss K3 årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 28 april 2016 att remittera ett förslag med ändringar i allmänna rådet BFNAR 2012:1 med tillhörande vägledning (K3).

Remiss K2 årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 27 april 2016 att remittera ett nytt förslag på allmänna råd om årsredovisning i mindre företag med tillhörande vägledning (K2 ÅR).

Brevsvar om nedskrivningar av tillgångar i kommunala företag

BFN har lämnat ett svar till FAR om tillämpningen av K3 vid bedömningen av nedskrivningsbehov av tillgångar i kommunala företag som omfattas av kommunallagens självkostnadsprincip.

Exempel på årsredovisningar

Bolagsverket och BFN har tagit fram exempel på årsredovisningar för mindre aktiebolag.

BFN byter telefonnummer 10 mars

Det nya numret till BFN:s kansli är 08-408 989 90.

Replik till debattartikel om ändringar i K2

I en debattartikel i tidningen Balans framförs önskemål om ändringar i K2-regelverken.

Information om K-projektet

Information om K-regelverket för årsbokslut och det nya K2-regelverket för årsredovisning.

BFN:s remissvar på slutbetänkandet Tjänstepension - tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68)

BFN har lämnat ett remissvar på slutbetänkandet Tjänstepension - tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68).

BFN:s remissvar på slutbetänkandet En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8)

BFN beslutade 16 oktober 2015 att lämna ett remissvar på slutbetänkandet En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8).

Debattartikel om reglerna för bostadsrättsföreningar

BFN:s ordförande, vice ordförande och kanslichef kommenterar en debattartikel om reglerna för bostadsrättsföreningar i Di.

BFN:s remissvar på SOU 2015:19 En ny ordning för redovisningstillsyn

BFN har lämnat ett remissvar på slutbetänkandet En ny ordning för redovisningstillsyn (SOU 2015:19).

Ändringar i regelverket Bokföring

BFN beslutade den 11 juni 2015 om ändringar i allmänna råd och vägledning om bokföring.

Länkar