Får en fastighet som saknar taxeringsvärde skrivas upp enligt K2?


Under Frågor och svar finns nu svar på frågan om en fastighet som saknar taxeringsvärde får skrivas upp enligt K2.

Frågor och svar om K2 Årsredovisning