Svar på aktuella frågor

Under Frågor och svar finns nu svar på frågor om bokföring med anledning av coronaviruset och frågor om underskrift av årsredovisning och årsbokslut.

Frågor och svar om bokföring med anledning av coronaviruset
Frågor och svar om årsredovisning
Frågor och svar om årsbokslut